Rolfing®

                 
 
Forside          Rolfing®          Rolf™ Movement          Ida P. Rolf          Find en rolfer™          Artikler og bøger          Links
 
                             
   
                             
 
Ida P. Rolf blev født i 1896 i Bronx, N. Y., hvor hun også voksede op.
I 1920 tog hun Ph.D. i biokemi ved College of Physicians and Surgeons of Columbia University. De følgende 12 år arbejdede hun på Rockefeller Inst. Department of Chemotherapy og senere ved Department of Organic Chemistry.

I 1927 havde hun orlov herfra og studerede matematik og atomfysik i Zürich.

I 30'erne opsøgte hun viden inden for osteopati, kiropraktik, yoga, Alexander teknik og ikke mindst inspiration i A. Korzybskis videnskablige arbejde omkring "bevidsthed ". Alt dette, fordi hun fandt, at datidens medicinske behandling var mangelfuld for hende selv og hendes familie.
  I 40'erne kom utallige mennesker til hende i hjemmet i New York for at få hjælp. Hun vedgik sig en videnskablig indfaldsvinkel, selv om mange af hendes indsigter var intuitive og blev værdsat som sådanne. Syntesen af hendes erfaringer blev senere til "Structual integration", også kaldet Rolfing®.

I 50'erne blev hun også kendt i England.

I 60'erne blev hun inviteret til Esalen Institute, Big Sur i Californien af Fritz Pearls (Gestaltterapiens grundlægger). Her søgte flere og flere optagelse for at lære af hende. Hun udviklede metoden gennem de næste 30 år. Rolfing Instituttet blev dannet i 1971. Ida P. Rolf underviste og skrev til sin død i 1979.