Rolfing®

                 
 
Forside          Rolfing®          Rolf™ Movement          Ida P. Rolf          Find en rolfer™          Artikler og bøger          Links
 
                             
   
                             
 

Martine Longum, f. 1954
 

Aut. Advanced Rolfer® og Rolf™ Movement Practitioner®

Østerbro

Tlf: 2245 2916


Nogle ord om Rolfing®

For mig har Rolfing® hjulpet mig til at genindtage min krop, værdsætte og forstå den
-samt undres og facineres af dens intelligens.

Rolfing® har bidraget til at føle, opleve og genkalde sammenhørighed med med alt levende
-fortsat en dejlig måde at lære på !

Det vil jeg gerne formidle....

De fleste af os gør først noget når vi har et symptom , et kompleks eller en smerte.
Hvorfor er kroppen sådan ?
Det er vel en måde kroppen taler til os på ! Nydelse og velvære er en anden !

Det er sjældent der er ét svar - jeg synes det er facinerende at få
indsigt i dynamikken , hvor-
dan relationerne er inde i kroppen mellem de forskellige strukturer ,
til omgivelserne og sanserne
-hvorledes de opleves og tolkes....

det er godt for kropen at blive rørt med erfaring , dens nysgerrighed
vækkes , den vil gerne ændre sig ,
udvikle sig og have accept.

Rolfing® er alletiders supplement til andre behandlinger ; såsom
kiropraktik , pilates , mensendieck,
continuum, omlægning af kost OG det er min erfaring at det på
glimrende vis manifesterer erkendelser
fra psykoterapi og healing.

jeg arbejder med traditonelle hele Rolfing® forløb og med kortere
specifikke problemer :
fødder , arvæv , efterfødsl og abort , urolige og " lyn-fødte" børn
.Gener fra underspændt væv fx. åreknuder
- efter virkning fra ulykker og bedøvelse og operation.

"Mit møde med rolfing" - udtalelse fra Joan, tidligere klient

"Stærke smerter i kroppen, træthed, dårlig holdning, migræne, ja der var næsten ikke grænse for min ynkelighed, ja jeg siger var, for bare efter to behandlinger begyndte jeg at få det bedre. Den lidelse jeg havde/har går under betegnelsen fibromyalgi: en noget ringeagtet lidelse, men ikke desto mindre er mange især kvinder ramt af den, nogen gange så slemt at den er invaliderende.

Martine har en utrolig fin fornemmelse for sammenhængen mellem krop og psyke: Hun er også dygtig til ikke at tage for hårdt fat, hun gør præcis, hvad der behov for. En gang kom jeg til behandling, og havde et migræne-hovedpine, da jeg gik hjem var hovedpinen væk.

Det har også været rart at Martine lyttede til mig, hvis jeg fik følelsesmæssige reaktioner, når hun trykkede på et ømt sted på kroppen. Martine havde en holdning til mig, som et menneske der i virkeligheden var sundt og fuld af ressource,r og hun fik gennem sin behandling dette menneske frem eller tilbage.

Jeg synes, at jeg ved hjælp af Martines behandling er blevet glad for min krop. Den er ikke længere grim og en byrde, tværtimod er den smuk, glad og levende..."

Uddannelse:

2008 - Upledger Institute

1996 - Advanced Rolfer

1996 - Rolf™ Movement Practioner

1989-93 - Somatic Experience (SE), Trauma Release, Peter Levine

1988 - Aut. Rolfer, The Rolf Institute® of Structual Integration

1979 - aut. Sygeplejerske

Efterudannnelsesforløb:

Neuro-psykologi v. Marianne Bentzen + Rolfing Movement v. Hubert Godard + Continuum, v. Susan Harper

 

 

Sessions for børn aftales særskilt mht alder, problematik etc.