Rolfing®

                 
 
Forside          Rolfing®          Rolf™ Movement          Ida P. Rolf          Find en rolfer™          Artikler og bøger          Links
 
                             
   
                             
 
ROLF™ MOVEMENT

Rolf Movement er en bevægelseslære, der giver klienten redskaber til at ændre kropholdning og begrænsende og vanemæssige bevægelsesmønstre. Gennem denne teknik forbedrer han eller hun sin sansning af kroppen, hvilket øger vedkommendes evne til at takle stress og hente energi og livskraft frem.

Til dagligt tænker vi ikke meget over vores forhold til tyngdekraften, og hvilken indflydelse den har på vores liv og velbefindende. Uanset, hvilken aktivitet, vi er optaget af, vil vores forhold til tyngdekraften blive påvirket af enhver bevægelse, vi gør. Før vi løfter hånden for at række ud efter en tekop, foretager bevægelsessystemet en justering for at opretholde balancen. Derudover er vores oplevelse af tyngdekraft og vores fornemmelse for indre og ydre rum uadskillelige fra vores følelse af  fysisk og psykisk overskud, af velvære.

Rolf Movement hjælper klienten til at genopdage sit forhold til tyngdekraften gennem  sanserne. Når kroppen genfinder balancen, sker der en afstemning af den indre og ydre sansning, og tyngdekraften opleves som støttende og løftende.
  Gennem sansning af bindevævet under Rolf Movement kan klienten hjælpe kroppen til at arbejde mere effektivt sammen med tyngdekraften og herved opdage mere selvunderstøttende måder at bevæge sig igennem livet på.

Kroppens bindevæv er et fintmærkende signal- og bevægelsessystem, der er med til at regulere nervesystemet, organfunktioner, væskebalance og bevægelsesapparatet. Det spiller en overset, men helt afgørende rolle for vores evne til at integrere kropssansning, følelse og bevægelse. Gennem blide, effektive bevægelser og kognitive øvelser udforsker klienten gennem Rolf Movement dette væv. Når vedkommende kommer i kontakt med det og dets ressourcer, kan han eller tilegne sig et nyt bevægelsesmønster og gradvist skabe nye opfattelser af sig selv og sin krop.

Herved styrker han eller hun kroppens forunderlige evne til at helbrede sig selv.