Rolfing®

                 
 
Forside          Rolfing®          Rolf™ Movement          Ida P. Rolf          Find en rolfer™          Artikler og bøger          Links
 
                             
   
                             
 

Rolfing® Strukturel Integration blev udviklet af dr. Ida P. Rolf i USA sidst i trediverne, men blev først kendt i tresserne, da der opstod den såkaldte humanistiske vækstbevægelse omkring Esalen Instituttet i Big Sur i Californien. Behandlingen kan beskrives som en undervisning af og om kroppen, og der stilles f.eks. ingen diagnoser.

Metoden er meget dybtgående. Rolferen arbejder med klientens krop for at hjælpe den med at finde tilbage til en normal holdning eller struktur. Den dybtgående teknik frigør og heler ikke bare kroppen, men også tanker og følelser. Det enkelte menneskes følelsesmæssige og psykologiske indstilling til verden og til andre afspejles i kroppens fysik.

Kroppen og især muskler, som er indbyrdes ude af balance, kan fungere som et skjold eller værn, der beskytter mennesket både mod livets følelsesmæssige ubehageligheder og mod en bevidst erkendelse af de indre sår, der gennem livet har en tendens til at hobe sig op.

Musklerne i de spændte områder trækker i kroppen og bevirker skævheder, indskrænket bevægelighed og stivhed. Således giver kropsholdningen udtryk for mentale og følelsesmæssige holdninger, og forholdet mellem krop og sjæl viser sig at være ét problem i stedet for to.

Et menneske er en helhed, der reagerer samlet på alt, hvad det kommer ud for, ikke to adskilte dele, der hver især reagerer på forskellige påvirkninger.

Et andet vigtigt begreb i behandlingen er tyngdekraften og dens virkninger, idet den forstærker de skævheder, der livet igennem opstår i kroppen.

Behandlingen skal sikre, at klientens struktur ender med at være optimal i forhold til jordens tyngdefelt. Når kroppen genfinder balancen, oplever klienten tyngdekraften som støttende og løftende. Når et menneske står op i balance, kan man tegne en ret linie igennem ørets ydre åbning, skulderen, hoften, knæet og fodleddet.

Fordi mennesket en helhed, fremkalder Rolfing® med sin påvirkning af kroppens dybe lag, nødvendigvis også sjælelige reaktioner. Den energi, der har været låst fast i panser og forsvarsmekanismer, bliver frigjort som livsenergi. Med friheden følger indsigter i angsten og hæmningerne, der har begrænset klientens muligheder, og opdagelsen af ressourcer i sig selv og i naturen.

Rolfing® er med til at genoprette klientens balance og herigennem frigøre vedkommende, så han eller hun kan lade sig understøtte af tyngdekraften i stedet for at blive tynget sammen af den. Klienten oplever større kraft med naturligt forøgede muligheder og kan slippe følelser som angst og vrede, samt negative forestillinger.

En del af Rolfing®-behandlingen består i, at muskler og fascier løsnes og strækkes. Fascierne er de tynde bindevævslag, der omgiver

 

kroppens strukturer, både muskler, sener, nerver, ledbånd, lymfekirtler osv. Det er dem, der gør kroppen til en helhed. Hvis der opstår ændringer i dem - som forkortelser og fortykkelser - bliver kroppen skæv. Når muskler og fascier løsnes, vil muskelfibrene søge tilbage til deres naturlige stilling. Således kan rolferen skabe gennemgribende ændring af klientens krop ved at arbejde med fascierne. Under normale omstændigheder vender kroppen af sig selv tilbage til en optimal tilstand, både fysisk og psykisk.

Fejlstilling i leddene, der stammer fra tidligere sygdomme eller læsioner, eller som skyldes angst eller andre hæmninger, reagerer også på den nye frihed i muskler og fascier ved at søge tilbage til deres normalstilling.

Et Rolfing®-forløb består normalt af ti til tolv behandlinger.

Under de første 7 behandlinger arbejder rolferen med at fjerne indarbejdede spændingsmønstre og holdninger og at ændre den måde, klientens krop forholder sig til verden på. Målet for de sidste tre til fem behandlinger er at integrere den mere frigjorte og flydende krop og at skabe nye bevægelsesmønstre.

Man kan sige, at hensigten med Rolfing® er at assistere den indre dynamik i klientens væv til at vende tilbage til sin optimale funktion i forhold til jordens tyngdefelt. Det gør behandlingen enestående.

"Målet er ikke åbenhed, men frihed til at vælge". Citat Don Johnson, aut. rolfer.

Ida Rolf har sagt, at hvis de første syv behandlinger er teknik, må de sidste betragtes som kunst.

Behandlingen behøver ikke at stoppe her. Der findes også Advanced Rolfing® og Rolf Movement.

Fra starten må Rolferen være opmærksom på de sjælelige og følelsesmæssige holdninger, som spændingerne i klientens krop afslører. Men det er klienten selv, som med sin vågnende bevidsthed om sig selv for første gang virkelig oplever de konflikter, vedkommende gemmer inde i sig, og som han eller hun har været uvidende om. Rolfing® er katalysatoren i denne proces.

 

Rolfing® og Rolf™ er indregistrerede vareemærker, som tilhører The Rolf Institute® of Structural Integration, Boulder, USA.

Rolf Institute er en ikke-kommerciel organisation, som bl.a. har ansvaret for uddannelsen og autorisationen af Rolfere.

Læs om uddannelsen på www.rolf.org eller www.rolfing.org